Name: 
Lau Hin Hang¼B­lÒ²
Birthday:
17-03-1986
Home: 
Hong Kong
Yo-yoing Since: 
2001
Style:
1A,3A,4A,5A
Favorite Yo-yo: 
Speeder, Nightmoves, Patriot
Favorite Players:
Jun Aramaki, Daisuke Shimada, Hiroyuki Suzuki, Tomonari Ishiguro, Shingo Terada, Koji Yokoyama,Tsubasa Onishi
Team:
Team Yo-Spinner
Sponsors:
HKYYFC
Titles:
Hong Kong Blackday Yoyo Contest 2004 1A 3rd


Other:
 
¡@
¡@

¡@

¡@