Name: 
Wong Siu Tung a.k.a Calvin
Birthday: 31 - 08 - 1990
Home: Hong Kong
Yo-yoing Since: 2002
Style: 1A, 2A, 5A
Favorite Yo-yo: NightMoves,Hitman,SPeeDeR,Fireball,Raider,Aquarius
Favorite Players: A---Hiroyuki Suzuki,Tomonari Ishiguro,Hidemasa Senba,Brent
Dellinger,Johnnie Delvalle
2A---Shinji Saito,Ryusei SaitoYukihiro Suzuki,Hiraku Fujii,Koji
Yokoyama
X---Jun Aramaki,Yu Kawada,Daisuke Shimada,Maya Nakamura,
Tsubasa Onishi,Eiji Okuyama,Shingo Terada,Takahiko Hasegawa,
Atsushi Yamada,Makoto Numagami
Team: Team Yo-Spinner
Sponsors: HKYYFC
 
Titles:
2006 Hong Kong Yo Yo Conest

---Sport division-
֦~ 1st

2004 Hong Kong Yo Yo Contest

--- AP division 2nd

2003 HKYYFC 5th Anniversary Cup

sport division 1st

 

@

@